Användarvillkor för

medlemskap för gruppträning

1. Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap på Your Success Växjö och mellan den person (”Kunden/medlemmen”) som är namngiven i köpeavtalet, till vilket villkoren utgör en integrerad del. Avtalet är personligt och kan inte överlåtas på annan person. Medlemskapet inkluderar deltagande i utbud under schema/öppettider. Minimiålder för tecknande av avtal/medlemskap är 18 år. För tränande som ej fyllt 18 år krävs att målsman tecknar medlems avtal samt har betalningsansvar för dennes räkning. Lägsta ålder för att träna hos oss är 18 år. Distansavtalslagen Your Success Växjö följer distansavtalslagen vid köp via vår hemsida. Under förutsättning av att tjänsten/ träningen inte påbörjats/aktiveras har kund rätt att under ångerfristen få tillbaka erlagt belopp för varor och tjänster. Inom 14 dagar från köptillfället (”ångerfristen”) har kund som är privatperson rätt att skriftligen meddela Your Success Växjö om han/hon ångrat sitt köp. Tjänsten är personlig, kan ej överlåtas till annan. 

2. Hälsotillstånd

Varje kund ansvarar själv för att hälsotillståndet är sådant att de utan risk kan delta i aktiviteterna hos Your Success Växjö. Deltagandet sker på egen risk.

3. Trivselregler och träningsföreskrifter

Identifikation skall kunna uppvisas för Your Success Växjö personal varje gång kunden närvarar på Your Success Växjö träningspass. Det åligger alla kunder att ta del av och följa gällande trivselregler. Kund skall följa de anvisningar avseende metoder och användning av utrustning som meddelats, skriftligen eller muntligen av Your Success Växjö personal.

4. Avtalstid och uppsägning

Your Success Växjö erbjuder medlemskap utan bindningstid. Medlemskapet gäller tills vidare/löpande tills tjänsten tar slut, tappar giltighet. Debiteringsdag är den dagen som du blev medlem och registrerade ditt betalkort på hemsidan www.yoursuccessvaxjo.se och följaktningen Wondr. För att du inte ska bli debiterad för den kommande månaden måste uppsägning/avslut av din prenumeration ske senast dagen innan den dagen som du registrerade ditt kort när du blev medlem. Om ingen önskan av uppsägning sker, fortsätter din prenumeration tills vidare. För att avsluta ditt medlemskap kontaktar du Gustav Folkesson på Your Success Växjö genom att skicka ett e-postmeddelande där det klart och tydligt framgår att du önskar att säga upp ditt medlemskap hos Your Success Växjö.

5. Avstängning vid oacceptabel beteende eller utebliven betalning

Om medlemmen har ett beteende som är hotfullt, förnedrande eller på annat sätt beter så att någon tar illa vid sig så har Your Success Växjö rätten att avsluta medlemmens medlemskap, så att hen inte längre får vara medlem på Your Success Växjö.

Om betalning ej sker enligt avtalade betalningsvillkor kommer medlemmen att stängas av från träning till betalning sker.

Your Success Växjö har rätt att säga upp avtalet eller stänga av din tillgång till Gruppträningen när som helst, inberäknat om du faktiskt har eller misstänks obehörigt ha använt gruppträningen och/eller innehåll, eller inte efterlevt avtalet. Om du eller Your Success Växjö säger upp avtalet, eller om Your Success Växjö avbryter din tillgång till gruppträningen accepterar du att Your Success Växjö, i den största utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, inte har något ansvar eller några förpliktelser gentemot dig och att Your Success Växjö inte kommer att återbetala eventuella belopp som du redan har betalat.

6. Prisändringar

Your Success Växjö äger rätt att justera priset. Your Success Växjö måste dock informera om detta i god tid dvs minst 2 månader innan.

7. Betalning

Betalning sker månadsvis och löpande i förskott. Du registrerar ditt betalkort när du blir medlem och pengarna dras sedan månadsvis från det kortet. Vid utebliven betalning sker en avstängning. Nästa steg skickar Your Success Växjö skulden till inkasso. Your Success Växjö har rätt att debitera Medlemmen en påminnelseavgift. Medlemmen har uppfyllt sin betalningsskyldighet när i påminnelsefakturan angivet belopp har kommit in på Your Success Växjö konto. Om Your Success Växjö inte erhåller betalning senast på förfallodagen för påminnelsefakturan så har Your Success Växjö rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen och, i förekommande fall, kostnader för inkasso. 

8. Ändring av kundens personuppgifter

Kunden skall omgående underrätta Your Success Växjö om ändring av personfakta som namn, adress, telefonnummer, kortnummer eller e-mailadress. Your Success Växjö ansvarar inte för de fall där eventuell betalningspåminnelse eller information inte når kunden på den av kunden aktuella angivna adressen.

9. Ansvar för kundens ägodelar och olycksfall

Your Success Växjö ansvarar inte för förluster på grund av stöld, inbrott eller av annan anledning för skador på kundens eller andra besökares tillhörigheter. Your Success Växjö ansvarar inte för personskador som förorsakats kund på grund av olycksfall eller till följd av annan besökares agerande eller brist därpå.

10. Praktiska ändringar

Your Success Växjö förbehåller sig rätten att ändra scheman och antal pass/vecka. Säsongsmässiga förändringar av utbud/schema annonseras via Your Success Växjö hemsida.

Det kommer att erbjudas ett mindre antal pass under julen och sommaren.

Your Success Växjö förbehåller sig rätten att avboka träningspass när som pga sjukdom eller liknande, eller av annan anledningen som inte behöver att nämnas.

11. Kund-/personuppgifter

Alla kunder registreras i en databas. Genom godkännande av detta avtal godkänner kunden den registreringen. Your Success Växjö behandlar uppgifter om kunden för att kunna tillhandahålla och administrera kundsystem som kunden har samtyckt till. Kundens uppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen.
För att bli medlem hos Your Success Växjö måste du ange uppgifter i samtliga fält som är obligatoriska vid kundregistreringen. Du lovar att all information som du skickar till Your Success Växjö och Wondr i samband med registreringen är sann, korrekt och fullständig och du åtar dig att se till att den fortsätter att vara det. Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. Vi försöker i möjligaste mån att inhämta ditt samtycke innan vi börjar behandlar dina personuppgifter. Du samtycker till behandling genom att acceptera våra användarvillkor. När du samtycker till våra användarvillkor samtycker du också till att vi behandlar dina personuppgifter. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig. Du kan begära att vi tar bort eventuella uppgifter om dig när som helst. Om du inte gör det kan vi dock behålla dina uppgifter tills du ber mig att radera det.

12. Annan betalare

Om annan person eller företag som i avtalet påtagit sig betalningsansvar för kunden avbryter betalningarna är kunden solidariskt betalningsansvarig.

13. Doping

Your Success Växjö förbehåller sig rätten att oanmält godkänna dopingkontroller. Försäljning av dopingklassade preparat eller liknande prestationshöjande medel leder till omedelbar uteslutning från Your Success Växjö. Ingen återbetalning sker. RF´s dopinglista ligger till grund.

14. Leveranssätt

Gruppträningen bokas genom hemsidan för Your Success Växjö och följaktligen Wondr och deras bokningssystem.
All träning sker utomhus oavsett väderförhållande.

För att kunna komma åt att boka dig på något av våra pass krävs att du har tillgång till internet. Your Success Växjö har inget ansvar för om din tillgång till internet är/blir begränsad och/eller ej tillgänglig p.g.a störningar och dylikt som då kan leda till att du inte får tillgång till bokningsschemat.

15. Priser
Priserna anges i svenska kronor. Som standard visas priserna inklusive moms.

16. Ändringar av avtalet
Från tid till annan kan vi, efter eget fritt val, komma att göra ändringar av avtalet. När vi gör väsentliga ändringar av avtalet ger vi dig ett tydligt meddelande som är lämpligt med hänsyn till omständigheterna, t.ex. genom att visa ett tydligt meddelande inom Tjänsten eller genom att skicka e-post till dig. I vissa fall kommer vi att meddela dig i förväg, och din fortsatta användning av Tjänsten efter att ändringarna har gjorts kommer att utgöra ditt godkännande av ändringarna. Därför ber vi dig vänligen att läsa alla sådana meddelanden noggrant. Om du inte vill fortsätta att använda Tjänsten enligt den nya versionen av avtalet kan du säga upp avtalet genom att kontakta Gustav Folkesson på Your Success Växjö.

17. Användarriktlinjer/skyldigheter/ansvar
Gällande ditt användarkonto är Du ensam ansvarig för att hålla ditt lösenord hemligt och säkert. Du förstår att du är ansvarig för all användning av ditt lösenord till Tjänsten. Om ditt lösenord försvinner eller blir stulet, eller om du tror att en tredje part obehörigen har fått åtkomst till ditt konto, vänligen meddela mig omedelbart. Det är enbart du som får använda sig av ditt användarkonto.

18. Övrigt
Your Success Växjö förbehåller sig rätten till ändring av all information utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning eller om ett försäljningsobjekt utgått, har Your Success Växjö rätt att häva köpet och återbetala eventuella i förskott inbetalda belopp.
Your Success Växjö reserverar sig för eventuella felskrivningar.

19. FÖRETAGSINFORMATION

Your Success Växjö
Postadress:
Ekesåsvägen 17
35271 Växjö
Sverige

Kontouppgifter:
Bankgiro: 161-8990
Org.nr: 19860218-2738
Momsreg.nr: SE860218273801

Kontaktuppgifter:
Gustav Folkesson
Telefonnummer:
070-89 82 360
E-postadresss:
gustav@yoursuccessvaxjo.se
Hemsida:
www.yoursuccessvaxjo.se

Har du några frågor får du gärna höra av dig!


Bästa hälsningar
Gustav Folkesson

följ oss på facebook
följ oss på instagram

Gustav  Folkesson

VD

PERSONLIG TRÄNARE

MASSÖR

Telefonnummer

0708982360

E-postadress

gustav@yoursuccessvaxjo.se

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon

© 2013-2021 Your Success Växjö. All Rights Reserved

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram