top of page

Användarvillkor för

Online - program

1. BETALNINGSALTERNATIV/KRAV

Faktura med betalningskrav inom 15 dagar. Skickas till din angivna e-postadress. Ingen bindningstid. 

2. ÅNGERRÄTT
Som privatkonsument kan du inte häva ditt köp. D.v.s att du har ingen ångerrätt efter det att din order är lagd.

3. ÅLDERSGRÄNS FÖR BESTÄLLNINGAR
Hos mig måste kunder under 18 år måste ha förmyndares tillstånd för att göra beställningar.

4. KUND-/PERSONUPPGIFTER
För att handla hos mig måste du ange uppgifter i samtliga fält som är obligatoriska vid kundregistreringen.
Du lovar att all information som du skickar till Your Success Växjö i samband med registreringen är sann, korrekt och fullständig och du åtar dig att se till att den fortsätter att vara det.
Jag behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja mina förpliktelser mot dig. Min utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål, och jag strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.
Jag försöker i möjligaste mån att inhämta ditt samtycke innan jag börjar behandlar dina personuppgifter. Du samtycker till behandling genom att acceptera mina användarvillkor. När du samtycker till mina användarvillkor samtycker du också till att jag behandlar dina personuppgifter. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Jag kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra mina skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att jag inte kan fullgöra de skyldigheter jag har i förhållande till dig.
Du kan begära att jag tar bort eventuella uppgifter om dig när som helst. Om du inte gör det kan jag dock behålla dina uppgifter tills du ber mig att radera det.

5. LEVERANSSÄTT AV TJÄNSTEN
Skickas till din angivna e-postadress.

6. LEVERANSTID
Sker inom 72 timmar från det att Your Success Växjö har fått pengarna inbetalda på sitt konto.

7. PRISER
Priserna anges i svenska kronor. Som standard visas priserna inklusive moms.

8. TJÄNSTENS OMFATTNING
Onlineprogram är en tjänster som tillhandahålls av Your Success Växjö.

Den innefattar kostprogram och träningsprogram som visas antingen genom film, bild och/eller text.

Träningsplanen skickas på mail med all nödvändig information bifogad i ett digitalt dokument.

9. AVTALSTID

Tjänsten/produkten är en digital produkt och du har tillgång till den under hela din 8 -12 veckors period. Därefter kan filmerna på övningarna bli begränsade eller försvinna.


10. HÄLSOTILLSTÅND
Du ansvarar själv för ditt hälsotillstånd så att det är sådant att du utan risk kan utföra övningarna/programmet/programmen enligt tjänsten ”8 veckors träningsplan - online” samt "From Zero To Hero", som du valt att köpa från Your Success Växjö. Deltagande sker på egen risk.

11. ÄNDRINGAR AV AVTALET
Från tid till annan kan jag, efter eget fritt val, komma att göra ändringar av avtalet. När jag gör väsentliga ändringar av avtalet ger jag dig ett tydligt meddelande som är lämpligt med hänsyn till omständigheterna, t.ex. genom att visa ett tydligt meddelande inom Tjänsten eller genom att skicka e-post till dig. I vissa fall kommer jag att meddela dig i förväg, och din fortsatta användning av Tjänsten efter att ändringarna har gjorts kommer att utgöra ditt godkännande av ändringarna. Därför ber jag dig vänligen att läsa alla sådana meddelanden noggrant. Om du inte vill fortsätta att använda Tjänsten enligt den nya versionen av avtalet kan du säga upp avtalet genom att kontakta mig, Gustav Folkesson på Your Success Växjö.

12. ANVÄNDARRIKTLINJER/SKYLDIGHETER/ANSVAR
Genom att godkänna användarvillkoren för ditt önskade köp, är det ett bevis på att du intygar och godkänner följande:
12.1. Att du har tagit del och förstått att allt gällande din köpta produkt sker på egen risk och att du själv ansvarar för ditt hälsotillstånd så att det är sådant att du utan risk kan utföra övningarna/programmet/programmen enligt tjänsten ”8 veckors träningsplan - online” som du valt att köpa från Your Success Växjö.
12.2. Att du noggrant kommer följa instruktionerna som är angivna för varje övning/program.
12.3. Att du lovar och svär att inte kopiera och/eller delge materialet som du köpt till någon annan part. Varken för eget intresse eller egen vinning/vinstdrivande eller försäljningssyfte. Inte heller på något sätt vara konkurrerande eller bidragande till en minskad försäljning av Your Success Växjös ”8 veckors träningsplan - online” tjänst. Om det ändå skulle ske utgår en ersättning från dig till Your Success Växjö på 500 000 kr exklusive moms med betalningskrav inom 3 månader från det att upptäckten är gjord. Du står också för samtliga eventuella juriska kostnader av ombud och dylikt som Your Success Växjö behöver för att utkräva det eventuella skadeståndet på 500 000 kr som du brutit mot enligt det som står angivit i punkt 12.3.
12.4 Att du lovar att vara noga med att göra alla övningar med en god teknik. Utförandet kommer alltid först. Orkar du inte att upprätthålla en god teknik så vilar du. Får du ont någonstans, så avbryter du.

13. ÖVRIGT
Your Success Växjö förbehåller sig rätten till ändring av all information utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning eller om ett försäljningsobjekt utgått, har Your Success Växjö rätt att häva köpet och återbetala eventuella i förskott inbetalda belopp.
Your Success Växjö reserverar sig för eventuella felskrivningar.

14. FÖRETAGSINFORMATION

Your Success Växjö
Postadress:
Ekesåsvägen 17
35271 Växjö
Sverige

Kontouppgifter:
Bankgiro: 161-8990
Org.nr: 19860218-2738
Momsreg.nr: SE860218273801

Kontaktuppgifter:
Gustav Folkesson
Telefonnummer:
070-89 82 360
E-postadresss:
gustav@yoursuccessvaxjo.se
Hemsida:
www.yoursuccessvaxjo.se

Har du några frågor får du gärna höra av dig!
Bästa hälsningar
Gustav Folkesson

bottom of page