top of page

 

Sekretesspolicy

Personuppgiftspolicy – Your Success Växjö

Genom att godkänna villkoren som står skrivna i detta dokumentet samtycker du till hanteringen av dina personuppgifter enligt Personuppgiftspolicyn hos Your Success Växjö

I Personuppgiftspolicy beskrivs hur jag behandlar personuppgifter i rollen som personuppgiftsansvarig och hur dina rättigheter och integritet skyddas.

Jag värnar om din personliga integritet och min Personuppgiftspolicy syftar till att förklara på vilket sätt jag samlar in dina personuppgifter som kund hos mig och hur de sedan används. Ur Policyn går att utläsa vilka rättigheter du har gentemot mig och hur du kan göra dessa gällande. Frågor kring integritet och dataskydd kan alltid skickas till mig via e-post, se adress längst ner.

Du som kund accepterar min Personuppgiftspolicy och min behandling av dina personuppgifter enligt vad som står skrivet i detta dokumentet. Du accepterar även att jag använder elektroniska kommunikationskanaler för informationsutskick till dig. Att läsa och förstå min Personuppgiftspolicy innan du använder mina tjänster är viktigt för mig.

Jag behöver behandla dina personuppgifter för att kunna erbjuda dig att använda mina tjänster och jag tar största möjliga hänsyn till din integritet.
Jag är 100% transparens mot dig.


Jag är mån om din personliga integritet
De uppgifter som jag samlar in ifrån dig är endast de uppgifter som jag finner är de absolut nödvändigaste för att jag ska kunna utföra mitt arbete.
Beroende på vilken tjänst du valt och hur du har kontaktat mig så samlar jag in dina personuppgifter olika. Namn, e-postadress, adress, telefonnummer, betalningsuppgifter m.m.
Jag har valt att kategorisera mina olika sätt att hantera dina personuppgifter på beroende på vilken tjänst du valt och/eller kontaktsätt.


 

1.1. Första kontakten och till fortsättningsarbetet.
Allt gällande punkt 1.1 ”Första kontakten och till fortsättningsarbetet”, gäller även för punkt 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8.
Vilka personuppgifter samlar jag in?
- De uppgifter som jag samlar in från dig vid en första kontakt är:
Namn, telefonnummer och den adressen som du önskar att vi ska träffas på.
- Kontaktar du mig genom e-post så får jag även tillgång till din e-postadress.
- Se punkt 6.1, 6.2 och 11.4.
För vilka ändamål behandlar jag dina personuppgifter?
- Namn. För att veta vad du heter.
- Telefonnummer. För att kunna komma i kontakt med dig. T.ex om jag inte hittar till din adress.
- Adress. För att jag ska kunna hitta till dig och därmed utföra din önskade tjänst.
- E-postadress. För fortsatta kontakt genom e-post.
- Se punkt 11.4
Hur samlar jag in dina personuppgifter?
- Jag samlar in dina personuppgifter endast från dig själv, där du har tagit ett aktiv beslut och samtyckt om att det är okej. Insamling av dina personuppgifter skiljer sig beroende på vilket kontaktsätt som du valt.
- Över telefon.
- Genom SMS.
- Genom E-post konversation.
- Vi träffas fysiskt.

- Formulär på hemsidan.
Hur sparar jag dina personuppgifter?
Ditt namn, adress och telefonnummer kan sparas på olika sätt:
- I telefonen som en kontakt.

- Google kalender.
- I en SMS konversation.
- Som en anteckning i telefonen.
- I en eventuell e-post konversation.
- I vissa fall i digitala dokument.
- I vissa fall enligt punkt 11.4.

- Har du fyllt i ett formulär på min hemsida så får jag det skickat till min e-post samt att det sparas hos min hemsideleverantör.
Din e-postadress kan sparas på olika sätt:
- Som en anteckning i telefonen.
- Hos min e-post leverantör.
Hur länge sparar jag dina personuppgifter?
- Dina personuppgifter kommer att sparas så länge det är nödvändigt för att jag ska kunna utföra de åtaganden jag har gentemot dig som kund eller till du eller jag anser/önskar att dom ska raderas.
- Alla personuppgifter som jag sparar i en SMS konversation eller i en e-post konversation raderar jag direkt efter att jag har antecknat ner dina personuppgifter  i min telefon eller i ett digitalt dokument.
- Anteckning i min telefon om ditt namn, telefonnummer, adress, e-postadress tas bort efter vår första träff.
- Observera att jag kommer att spara ditt namn, telefonnummer och e-postadress som en kontakt på telefonen till mina åtaganden gentemot dig är avslutade.
- Se punkt 11.4.
Laglig grund
- Avtalsgrund för ett etablerat affärsförhållande. För att jag ska kunna utföra de åtaganden jag har gentemot dig som kund.


 

1.2. Betalningsuppgifter
Allt gällande punkt 1.2 ”Betalningsuppgifter” gäller för punkt 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8.
Övriga uppgifter som jag redan har fått tillgång till ser du i punkt 1.1.
Vilka personuppgifter samlar jag in?
- Ditt fullständiga För- och efternamn, telefonnummer, adress och e-postadress.
- Se punkt 6.2, 6.3 och 6.4 osv.
För vilka ändamål behandlar jag dina personuppgifter?
- Som ny kund hos mig samlar jag in dina betalningsuppgifter från dig som behövs för att kunna debitera dig. Detta görs på alla nya kunder. Jag tillämpar e-faktura.
- Nyhetsbrev. Du godkänner att jag skickar mina nyhetsbrev till dig.
- Bokföringen.
Hur samlar jag in dina personuppgifter?
- Anteckning i telefonen. Oftast samlar jag in dina personuppgifter från dig själv när vi träffas första gången. Du tar då ett aktiv beslut och samtyckt om att det är okej.
- Ibland sker det över telefon.
- Ibland genom SMS.
- Ibland genom e-post konversation.
- Formulär på min hemsida.

Hur sparar jag dina personuppgifter?
- I mitt bokföringsprogram som heter Fortnox och Nox finans.
- SMS konversation. Sparas i telefonen.
- Anteckning i telefonen. Sparas i telefonen.
- E-post konversation. Vår konversation lagras hos min e-post leverantör.
- Nyhetsbrev. Din e-postadress för mina nyhetsbrev sparas på Mailshimp.
- Hemsidan, formulär. Skickas direkt till min e-post.

Hur länge sparar jag dina personuppgifter?
- Fortnox och Nox finans. Dina personuppgifter kommer att sparas så länge Bokföringslagen kräver att de ska sparas.
- Så länge det är nödvändigt för att jag ska kunna utföra de åtaganden jag har gentemot dig som kund.
- E-post konversation. Personuppgifter som ligger i en E-post konversation raderas direkt efter att jag har antecknat ner dom i min telefon eller lagt in dom i Fortnox och Nox finans.
- Anteckning i min telefon. Tas bort direkt efter att jag har lagt in dina personuppgifter i Fortnox.
- SMS konversation. Personuppgifter som ligger i en SMS konversation raderas direkt efter att jag har lagt in dom i Fortnox.
- Nyhetsbrev. Tills du väljer att avregistrera dig från mina nyhetsbrev genom att kontakta mig eller genom att trycka på knappen ”avregistrera dig från listan” i nyhetsbrevet.
- Formulär. Raderas efter att jag fört in dina uppgifter i Fortnox.
Laglig grund
- Avtalsgrund för ett etablerat affärsförhållande. För att jag ska kunna utföra de åtaganden jag har gentemot dig som kund. Bokföringslagen.

 

1.3. Personlig träning (PT)/PT-Online/YSV-Metoden
Vilka personuppgifter samlar jag in?
- Namn, adress, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum, längd, vikt, yrke, intressen, sjukdomshistorik, eventuell medicinering, eventuella skador och/eller besvär, kostvanor, uppgifter från rörelse-analys, samt övriga personuppgifter som varierar grovt eftersom alla är olika och köper min tjänst med olika syfte/mål.
- Enligt punkt 1.1 och 1.2.
För vilka ändamål behandlar jag dina personuppgifter?
- Jag samlar endast in de uppgifter från dig som jag anser är de absolut nödvändigaste för att jag ska kunna utföra mitt arbete. Såsom att skicka träningsprogram genom e-postmeddelande eller bibehålla nödvändig kontakt genom telefon under den tid som vårat samarbete varar.
- Enligt punkt 1.2 för att kunna debitera dig.
Hur samlar jag in dina personuppgifter?
- Jag samlar in dina personuppgifter från dig själv när vi träffas. Där tar du ett aktiv beslut och samtyckt om att det är okej. Eller genom formulär på hemsidan.
- Se punkt 1.1 och 1.2.
Hur sparar jag dina personuppgifter?
- I digitala dokument. Google Drive samt på ett lösenordsskyddat USB-minne som förvaras inlåst på mitt kontor när jag inte använder det.
Hur länge sparar jag dina personuppgifter?
- Jag sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att jag ska kunna utföra de åtaganden jag har gentemot dig som kund eller till du eller jag anser/önskar att dom ska raderas.
Laglig grund
- Avtalsgrund för ett etablerat affärsförhållande. För att jag ska kunna utföra de åtaganden jag har gentemot dig som kund. Extra känslig information som samlas in vid tjänsten personlig träning sker alltid i muntligt samtycke, där du som kund blir väl informerad om att du väljer själv vilken och hur mycket information som du kan tänkas ge mig och därmed tillåtelse att hantera enligt min personuppgiftspolicy.

 


1.4. Massage
Vilka personuppgifter samlar jag in?
- Namn, datum, och eventuella besvär som du upplever. Efter utförd behandling antecknar jag vilka områden som jag har behandlat.
- Övriga uppgifter som är relevanta för att jag ska kunna utföra en säker behandling, såsom eventuella mediciner, skador, gravid m.m.
- Enligt punkt 1.1, 1.2 och 6.2.
För vilka ändamål behandlar jag dina personuppgifter?
- Jag samlar endast in de uppgifter från dig som jag anser är de absolut nödvändigaste för att jag ska kunna utföra mitt arbete.
- Uppgifterna sparas dels för min egen del så att jag vet vad vi har gjort, men också inför nästa massage så att vi kan se vad vi gjorde förra gången för att kunna jämföra eventuell förbättring/försämring.
- Enligt punkt 1.2 för att kunna debitera dig. Samt 6.2.
Hur samlar jag in dina personuppgifter?
- Jag samlar in dina personuppgifter endast från dig själv när vi träffas. Där tar du ett aktiv beslut och samtycker om att det är okej.
- Skriver ner på ett fysiskt papper som jag sätter in i en pärm.
- Enligt punkt 6.2.
Hur sparar jag dina personuppgifter?
- Pärmarna med mina massagejournaler förvarar jag inlåst på mitt kontor när jag inte använder dom.
Hur länge sparar jag dina personuppgifter?
- Jag sparar journalerna upp till 5 år.
Laglig grund
- Avtalsgrund för ett etablerat affärsförhållande. För att jag ska kunna utföra de åtaganden jag har gentemot dig som kund. Extra känslig information som samlas in vid tjänsten massage sker alltid i muntligt samtycke där du som kund blir väl informerad om att du väljer själv vilken och hur mycket information som du kan tänkas ge mig och därmed tillåtelse att hantera enligt min personuppgiftspolicy.

 


1.5. Gruppträning
Vilka personuppgifter samlar jag in?
- Ditt namn, telefonnummer och e-postadress. Betalningsuppgifter.
- Enligt punkt 1.1 och 1.2.
För vilka ändamål behandlar jag dina personuppgifter?
- Jag samlar endast in de uppgifter från dig som jag anser är de absolut nödvändigaste för att jag ska kunna utföra mitt arbete.
- Namn. För att veta vad du heter men även till deltagarlistan + listan för testresultat.
- Telefonnummer. Vid behov kunna komma i kontakt med dig, för att t.ex ge dig information om ändring av plats m.m.
- E-postadress. För att kunna skicka all nödvändig information om gruppen innan uppstart samt eventuell kontakt under tiden som gruppen är igång eller inför nästa grupp om du visat intresse för att fortsätta.
- Enligt punkt 1.2 för att kunna debitera dig.

- Formulär. För medlemskap.
Hur samlar jag in dina personuppgifter?
- Jag samlar in dina personuppgifter endast från dig själv. Där du har tagit ett aktiv beslut och samtyckt om att det är okej. Insamling av dina personuppgifter skiljer sig beroende på vilket kontaktsätt som du valt:
- Över telefon.
- Genom SMS.
- Genom E-post konversation.
- Vi träffas fysiskt.

- Formulär. Min hemsida.
Hur sparar jag dina personuppgifter?
- I telefonen som en kontakt. Sparas i telefonen.
- I en SMS konversation. Sparas i telefonen.
- Som en anteckning i telefonen. Sparas i telefonen.
- I en eventuell E-post konversation. Sparas hos min e-post leverantör.
- På en deltagarlista (digital) + en lista för testresultat (fysisk och digital) (endast ditt namn). Förvaras på ett lösenordsskyddat USB-minne som förvaras inlåst på mitt kontor när jag inte använder det.

- Google Drive.
- Som en anteckning i telefonen. Sparas i telefonen.
- På en deltagarlista (digital). Lösenordsskyddat USB-minne som förvaras inlåst på mitt kontor när jag inte använder det.
Hur länge sparar jag dina personuppgifter?
- Dina personuppgifter kommer att sparas så länge det är nödvändigt för att jag ska kunna utföra de åtaganden jag har gentemot dig som kund eller till du eller jag anser/önskar att dom ska raderas.
- De personuppgifter som jag har sparat i en SMS konversation, som en anteckning i telefonen eller i en e-post konversation kommer att raderas när du inte längre önskar att delta i min gruppträning eller om möjligt tidigare.
- Namn. Raderas från deltagarlistan + listan för testresultat när du inte längre önskar att delta i min gruppträning.
- E-postadress. Raderas från deltagarlistan när du inte längre önskar att delta i min gruppträning.
Laglig grund
- Avtalsgrund för ett etablerat affärsförhållande. För att jag ska kunna utföra de åtaganden jag har gentemot dig som kund.

 


1.6. Kostprogram
Vilka personuppgifter samlar jag in?
- Till tjänsten ”Kostprogram” samlar jag in

- Namn, adress, telefonnummer, yrke, ålder, vikt, längd, e-postadress, dagsrutiner, kön, hur ofta du tränar, hur mycket du rör dig på arbetet och om du är över 18 år.
- Till betalning för tjänsten ”Kostprogram” samlar jag in  

– Namn, adress, e-postadress och telefonnummer.
För vilka ändamål behandlar jag dina personuppgifter?
- Jag samlar endast in de uppgifter från dig som jag anser är de absolut nödvändigaste för att jag ska kunna utföra mitt arbete och därmed leverera din köpta tjänst.
- Enligt punkt 1.2 för att kunna debitera dig.
Hur samlar jag in dina personuppgifter?
- Formulär. Jag samlar in dina personuppgifter genom ett formulär på min hemsida.
- E-post. Jag får ditt formulär samt att du köpt min tjänst skickad till min e-postadress.
- Enligt punkt 6.1.
Hur sparar jag dina personuppgifter?

- Google Drive.
- E-post. Jag får ett e-postmeddelande i min inkorg som innehåller ditt ifyllda formulär för viktminskningsprogrammet samt ytterligare ett e-post meddelande om att du köpt min tjänst (kvitto på din beställning).
- I digitala dokument. Förvaras på ett lösenordsskyddat USB-minne som förvaras inlåst på mitt kontor när jag inte använder det.
Hur länge sparar jag dina personuppgifter?
- Uppgifter som du anger i formuläret och i e-postmeddelandet raderas direkt efter levererad tjänst.
- De uppgifterna som du anger vid köpet sparas enligt Bokföringslagen så länge som den kräver att de ska sparas. Både på min hemsida, i min mail, men också enligt punkt 4.
Laglig grund
- Avtalsgrund för ett etablerat affärsförhållande. För att jag ska kunna utföra de åtaganden jag har gentemot dig som kund. Bokföringslagen. Extra känslig information som samlas in vid tjänsten Kostprogram sker alltid i samtycke där du som kund blir väl informerad om att du väljer själv vilken och hur mycket information som du kan tänkas ge mig och därmed tillåtelse att hantera enligt min personuppgiftspolicy. Tjänsten går inte att köpa utan ett samtycke.

 

1.7. Den Stora Utmaningen/Vandraren

Vilka personuppgifter samlar jag in?

- Ditt namn, telefonnummer och e-postadress.

- Enligt punkt 1.1 och 1.2.

För vilka ändamål behandlar jag dina personuppgifter?

- Jag samlar endast in de uppgifter från dig som jag anser är de absolut nödvändigaste för att jag ska kunna utföra mitt arbete.

- Namn. För att veta vad du heter men även till deltagarlistan + listan för resultat.

- Telefonnummer. Vid behov kunna komma i kontakt med dig, för att t.ex ge dig information om ändring av plats m.m.

- E-postadress. För att kunna skicka all nödvändig information om gruppen innan uppstart samt eventuell kontakt under tiden som gruppen är igång eller inför nästa grupp om du visat intresse för att fortsätta.

- Enligt punkt 1.2 för att kunna debitera dig.

Hur samlar jag in dina personuppgifter?

- Jag samlar in dina personuppgifter endast från dig själv. Där du har tagit ett aktiv beslut och samtyckt om att det är okej. Insamling av dina personuppgifter skiljer sig beroende på vilket kontaktsätt som du valt:

- Formulär på hemsidan.

- Över telefon.

- Genom SMS.

- Genom E-post konversation.

- Vi träffas fysiskt.

Hur sparar jag dina personuppgifter?

Ditt namn och telefonnummer kan sparas på olika sätt:

- På hemsidan.

- I telefonen som en kontakt. Sparas i telefonen.

- I en SMS konversation. Sparas i telefonen.

- Som en anteckning i telefonen. Sparas i telefonen.

- I en eventuell E-post konversation. Sparas hos min e-post leverantör.

- På en deltagarlista (digital) + en lista för resultat (fysisk och digital) (endast ditt namn). Förvaras på ett lösenordsskyddat USB-minne som förvaras inlåst på mitt kontor när jag inte använder det.

- Google Drive.

Din E-postadress kan sparas på olika sätt:

- Som en anteckning i telefonen. Sparas i telefonen.

- På en deltagarlista (digital). Lösenordsskyddat USB-minne som förvaras inlåst på mitt kontor när jag inte använder det.

- Hemsidan.

- Google Drive.

Hur länge sparar jag dina personuppgifter?

- Dina personuppgifter kommer att sparas så länge det är nödvändigt för att jag ska kunna utföra de åtaganden jag har gentemot dig som kund eller till du eller jag anser/önskar att dom ska raderas.

- De personuppgifter som jag har sparat i en SMS konversation, som en anteckning i telefonen eller i en e-post konversation kommer att raderas när du inte längre önskar att delta i min gruppträning eller om möjligt tidigare.

- Namn. Raderas från deltagarlistan + listan för testresultat när du inte längre önskar att delta i min gruppträning.

- E-postadress. Raderas från deltagarlistan när du inte längre önskar att delta i min gruppträning.

Laglig grund

- Avtalsgrund för ett etablerat affärsförhållande. För att jag ska kunna utföra de åtaganden jag har gentemot dig som kund.

 

1.8. 8-12 veckors träningsplan - Online

Vilka personuppgifter samlar jag in?

- Till tjänsten "Träningsprogram Online" som innefattar en mängd olika typer av program, samlar jag in

- Namn, ålder, vikt, längd, adress, telefonnummer, e-postadress och om du är över 18 år.

För vilka ändamål behandlar jag dina personuppgifter?

- Jag samlar endast in de uppgifter från dig som jag anser är de absolut nödvändigaste för att jag ska kunna utföra mitt arbete och därmed leverera din köpta tjänst.

- Enligt punkt 1.2 för att kunna debitera dig.

Hur samlar jag in dina personuppgifter?

- Formulär. Jag samlar in dina personuppgifter genom ett formulär på min hemsida.

- E-post. Jag får ditt formulär samt att du köpt min tjänst skickad till min e-postadress.

- Enligt punkt 6.1.

Hur sparar jag dina personuppgifter?

- E-post. Jag får ett e-postmeddelande i min inkorg som innehåller ditt ifyllda formulär för 8 veckors träningsplanen - Online.

- På min hemsida.

- Enligt punkt 1.2.

- Google Drive.

Hur länge sparar jag dina personuppgifter?

- Uppgifter som du anger i formuläret och i e-postmeddelandet raderas direkt efter levererad tjänst.

- De uppgifterna som du anger vid sparas enligt Bokföringslagen så länge som den kräver att de ska sparas. Både på min hemsida men också enligt punkt 4.

Laglig grund

- Avtalsgrund för ett etablerat affärsförhållande. För att jag ska kunna utföra de åtaganden jag har gentemot dig som kund. Bokföringslagen. Extra känslig information som samlas in vid tjänsten 8 veckors träningsplanen - Online sker alltid i samtycke där du som kund blir väl informerad om att du väljer själv vilken och hur mycket information som du kan tänkas ge mig och därmed tillåtelse att hantera enligt min personuppgiftspolicy. Tjänsten går inte att köpa utan ett samtycke.


2. Marknadsföring

2.1. Nyhetsbrev
Till mina nyhetsbrev har jag valt att använda mig av tjänsten Mailshimp. 

Till Mailshimp lämnar jag ut din e-postadress och det är för att kunna skicka nyhetsbrev till dig. När du blir ny kund hos mig och då godkänner min hantering av dina personuppgifter så godkänner du även att jag får skicka mina nyhetsbrev till dig. Du kan när som helst avregistrera dig från mina nyhetsbrev genom att kontakta mig eller genom att trycka på knappen ”avregistrera dig från listan” i ditt nyhetsbrev.
Vilka personuppgifter samlar jag in?
- E-postadress. Detta görs enligt punkt 1.1.
För vilka ändamål behandlar jag dina personuppgifter?
- Marknadsföring. För att ge inspiration till mina olika tjänster.
- Information om Nyheter och erbjudanden i mitt företag.
Hur samlar jag in dina personuppgifter?
- Detta görs enligt punkt 1.1.
Hur sparar jag dina personuppgifter?
- Din e-postadress sparas hos Mailshimp.
Hur länge sparar jag dina personuppgifter?
- Tills vidare. Du kan när som helst avregistrera dig från mina nyhetsbrev genom att kontakta mig eller genom att trycka på knappen ”avregistrera dig från listan”, som du finner i nyhetsbrevet.
Laglig grund
- Enligt denna punkt 1.

 

2.2. Film + bild + text
Vilka personuppgifter samlar jag in?
- Film + bild och text.
För vilka ändamål behandlar jag dina personuppgifter?
- Marknadsföring genom min hemsida, nyhetsbrev, facebook, instagram m.m. för att ge inspiration till mina olika tjänster. Se även punkt 7, sista punkten.
Hur samlar jag in dina personuppgifter?
- E-post. Du skickar själv in film/bild med eventuell tillhörande text.
- SMS.
- Jag tar filmen/bilden med min telefon eller kamera.
- Anlitad fotograf.
Hur sparar jag dina personuppgifter?
- Digitalt. Förvaras på ett lösenordsskyddat USB-minne som förvaras inlåst på mitt kontor när jag inte använder det.
- Telefonen.
- Min hemsida.
- Facebook och instagram.
- Mailshimp. Nyhetsbrev.
Hur länge sparar jag dina personuppgifter?
- Dina personuppgifter kommer att sparas tills vidare eller till du eller jag anser/önskar att dom ska raderas.
Laglig grund
- Tydligt muntligt och/eller skriftligt samtycke från dig.

3. Personuppgiftsregister
- Alla kunder lagras i ett register. I registret framgår vilka kunder som jag har personuppgifter på. Det framgår också vilka dessa personuppgifter är. Tanken med detta register är att du som kund när som helst ska kunna fråga mig om vilka uppgifter som jag har sparat på dig.
Dina personuppgifter kommer att sparas så länge det är nödvändigt för att jag ska kunna utföra de åtaganden jag har gentemot dig som kund eller till du eller jag anser/önskar att dom ska raderas.
Jag sparar uppgifterna i ett digitalt dokument som förvaras på ett lösenordsskyddat USB-minne som förvaras inlåst på mitt kontor när jag inte använder det samt på min google drive med 3 vägs lösen.
- Jag har även ett register över alla mina leverantörer.

4. Bokföring
Vilka personuppgifter samlar jag in?
- Se punkt 1.2.
- Ditt namn och e-postadress.
- Benify. Namnet på ditt företag.
För vilka ändamål behandlar jag dina personuppgifter?
- Underlag till bokföringen
Hur samlar jag in dina personuppgifter?
- Se punkt 1.2.
- Banken. Vid inbetalning. Se punkt 5.
- Benify. Se punkt 6.2.
- Hemsidan. Se punkt 6.3.
Hur sparar jag dina personuppgifter?
- Se punkt 1.2.
- Pappersform. I en pärm som är inlåst på mitt kontor.
Hur länge sparar jag dina personuppgifter?
- Dina personuppgifter kommer att sparas så länge Bokföringslagen kräver att de ska sparas.
Laglig grund
- Avtalsgrund för ett etablerat affärsförhållande. Bokföringslagen.

 

5. Banken
Vilka personuppgifter samlar jag in?
- Ditt namn.
För vilka ändamål behandlar jag dina personuppgifter?
- Underlag till bokföringen.  
Hur samlar jag in dina personuppgifter?
- Genom min banksida.
Hur sparar jag dina personuppgifter?
- Pappersform. I en pärm som är inlåst på mitt kontor.
Hur länge sparar jag dina personuppgifter?
- Dina personuppgifter kommer att sparas så länge Bokföringslagen kräver att de ska sparas.
Laglig grund
- Avtalsgrund för ett etablerat affärsförhållande. Bokföringslagen.

 

6. Samarbetspartners
För att erbjuda mina olika tjänster har jag valt att samarbeta med olika företag.

6.1. Actiway
Actiway är ett företag som samarbetar med flera olika företag med syftet att kunna hantera friskvårdsbidraget på ett enklare administrativt sätt. Actiway samlar in dina uppgifter som även jag sedan får tillgång till. Jag samarbetar med Actiway gällande mina viktminskningsprogram. När jag loggar in på mina sidor på Actiway ser jag dina personuppgifter i form av ditt fullständiga namn.
När jag plockar ut bokföringsunderlaget för din köpta tjänst kommer ditt namn att synas.
Vilka personuppgifter samlar jag in?
- Ditt namn.
För vilka ändamål behandlar jag dina personuppgifter?
- För att kunna identifiera din beställning.
- Underlag till bokföringen.
Hur samlar jag in dina personuppgifter?
- E-postmeddelande. Jag får ett e-postmeddelande från Actiway att du har gjort en beställning hos mig.
- När jag loggar in på mina sidor på Actiway´s hemsida ser jag att du har gjort en beställning hos mig.
Hur sparar jag dina personuppgifter?
- Hos min e-post leverantör.
- På mina sidor på Actiway´s hemsida.
- Bokföringsunderlag i pappersform. I en pärm som är inlåst på mitt kontor. Endast ditt namn syns.
Hur länge sparar jag dina personuppgifter?
- De uppgifter som jag fått genom ett e-postmeddelande raderas direkt efter levererad tjänst.
- Dina personuppgifter kommer att sparas så länge Bokföringslagen kräver att de ska sparas.
Laglig grund
- Avtalsgrund för ett etablerat affärsförhållande. Bokföringslagen.

6.2. Benify
Benify är ett företag som samarbetar med olika företag. Dom erbjuder en så kallad förmånsportal där företag som jag kan få möjlighet att synas om vi erbjuder lägre priser på våra tjänster. Genom Benify erbjuder jag massage. Benify samlar in dina uppgifter som även jag sedan får tillgång till när du beställer en tjänst från mig, i detta fallet massage. När jag plockar ut bokföringsunderlaget för din köpta tjänst kommer endast namnet på ditt företag att synas.
Vilka personuppgifter samlar jag in?
- När du gör en beställning på min sida hos Benify får jag ett e-postmeddelande. I det e-postmeddelandet framgår följande personuppgifter: Vilken tjänst som du har beställt, namn, födelsedatum, ditt anställningsnummer, telefonnummer, e-postadress i ditt arbete, din hemadress, vilket företag som du arbetar på.
För vilka ändamål behandlar jag dina personuppgifter?
- För att kunna identifiera din beställning.
- Komma i kontakt med dig.
- Underlag till bokföringen. OBS! Här framgår endast namnet på ditt företag, inget annat!
Hur samlar jag in dina personuppgifter?
- Jag får ett e-postmeddelande från Benify att du har gjort en beställning hos mig.
- Jag kan även få tillgång till din beställning hos mig genom att logga in på mina sidor på Benify´s hemsida.
Hur sparar jag dina personuppgifter?
- Hos min e-post leverantör.
- På mina sidor på Benify´s hemsida.
- Bokföringsunderlag i pappersform. I en pärm som är inlåst på mitt kontor. OBS! Här framgår endast namnet på ditt företag, inget annat!
Hur länge sparar jag dina personuppgifter?
- De uppgifter som jag fått genom ett e-postmeddelande raderas direkt efter levererad tjänst.
- Dina personuppgifter kommer att sparas så länge Bokföringslagen kräver att de ska sparas.
Laglig grund
- Avtalsgrund för ett etablerat affärsförhållande. Bokföringslagen.

6.3. Wix
- Wix är min hemsideleverantör. Jag hanterar dina uppgifter när du fyllt i något av mina formulär eller blir medlem på min hemsida. Vilka uppgifter jag hanterar och hur dom hanteras ser du i punkt 1.6 och 1.7.
- Jag hanterar även dina uppgifter enligt punkt 1,5, 11.3, samt 6.4.

 

7. Säkerhet
Jag vidtar alla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring eller förstörelse. Det innebär dock alltid en risk att lämna ut personuppgifter på digitala kanaler då det inte helt går att skydda sig från intrång.
Hur skyddar jag dina personuppgifter där dom lagras?
7.1. Telefon
För att komma åt dina personuppgifter som jag har lagrade i min telefon, måste man logga in med ett lösenord.
7.2.  E-post
För att komma åt dina personuppgifter som jag har lagrade hos min e-postleverantör, måste man logga in med ett lösenord.
7.3. USB-minne
För att komma åt dina personuppgifter som jag har sparade på mitt USB-minne, måste man logga in med ett lösenord. USB- minnet är dessutom i sin tur inlåst i ett skåp på mitt kontor.
7.4. Fortnox
För att komma åt dina personuppgifter som jag har lagrade hos Fortnox, måste man logga in med ett lösenord.
7.5. Massagejournaler
För att komma åt dina personuppgifter som jag har sparade i min massagejournal, måste man låsa upp ett skåp på mitt kontor med ett lösenord.
7.6. Mailshimp
För att komma åt dina personuppgifter, e-postadress, som jag har lagrade hos Mailshimp, måste man logga in med ett lösenord.
7.7. Wix
För att komma åt dina personuppgifter som jag har lagrade hos Wix, måste man logga in med ett lösenord.
7.8. Banken
För att komma åt dina personuppgifter som jag har lagrade hos Banken, måste man logga in med mitt bankid.
7.9. Benify
För att komma åt dina personuppgifter som är lagrade hos Benify, måste man logga in med ett lösenord.
7.10. Actiway
För att komma åt dina personuppgifter som är lagrade hos Actiway, måste man logga in med ett lösenord.

7.10. Sociala medier, hemsidan och nyhetsbrev
Personuppgifter som lämnas ut för att användas på dessa kanaler såsom intervjuer, bilder, filmer m.m kan vem som helst komma åt eftersom syftet är marknadsföring. All insamling radering, samtycke osv. sker enligt punkt 2. Med andra ord förstår du på vilket sätt som dina uppgifter kommer att visas och riskerna som det innebär.

 

8. Till vilka mottagare överför jag dina personuppgifter?
- Fortnox och Nox finans. Jag delar dina personuppgifter med Fortnox och Nox finans. Se punkt 1.2
Vid betalning mot faktura samlar jag i dina personuppgifter i form av namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress. Personuppgifterna använder jag sedan i Fortnox och Nox finans som är en bokföringstjänst som jag använder mig av när jag bland annat skapar och skickar fakturor.
- Mailshimp. Se punkt 2.1.
- Wix. Se punkt 6.3.


8.1. Övriga mottagare
Jag kan i förekommande fall lämna ut dina personuppgifter till andra mottagare än de som angivits ovan, t.ex. myndigheter, om det är nödvändigt för vissa syften.

Mottagare
Myndigheter
Syfte
Jag kan lämna nödvändig information till myndigheter om jag är skyldiga enligt lag att göra det.
Laglig grund för överföringen
Behandlingen är nödvändig för att uppfylla mina rättsliga förpliktelser.

Mottagare
Domstol, motparter, externa rådgivare etc.
Syfte
I samband med en rättstvist kan jag överföra uppgifter till andra parter, t.ex. domstol, motpart och externa rådgivare.
Laglig grund för överföringen
Behandlingen är nödvändig för att tillgodose mitt berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.


9. Rätten till dina uppgifter
Enligt gällande dataskyddslagstiftning har du ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter.

Du har rätt att:

9.1. Begära tillgång (s.k. registerutdrag)
Du har rätt att begära att få en bekräftelse från oss om vi behandlar personuppgifter som rör dig, samt i sådant fall begära tillgång till de personuppgifter som jag behandlar om dig, ett s.k. registerutdrag.

 

9.2. Begära rättelse
Vidare har du, om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig, rätt att begära rättelse.

9.3. Återkalla samtycke med framtida verkan
I den utsträckning jag behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du rätt att, när som helst, återkalla ditt samtycke till behandlingen med framtida verkan. Det betyder att om du återkallar ditt samtycke har jag rätt att fortsätta behandla redan insamlade personuppgifter med stöd av ditt tidigare lämnande samtycke.

9.4. Rätt att motsätta dig behandling för direktmarknadsföringsändamål.
Du har även rätt att, när som helst, motsätta dig min behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål och avregistrera dig från fortsatta utskick genom att anmäla detta till oss, t.ex. genom att klicka på en avregistreringslänk i utskicket.

Från och med den 25 maj 2018 har du även utöver ovanstående rättigheter även, i den utsträckning gällande dataskyddslagstiftning föreskriver det, följande rättigheter:

9.5. Rätt att motsätta behandling som stödjer sig på en intresseavvägning
Du har rätt att motsätta dig behandlingar som stödjer sig på en intresseavvägning. Jag får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om jag har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger integritetsintresset.

9.6. Rätt till radering
Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex. om behandlingen stödjer sig på ett samtycke och du återkallar detta samtycke. Detta gäller dock inte om jag exempelvis är skyldig enligt lag att bevara uppgifterna.

9.7. Rätt att begära begränsning av behandling
Du har även rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Notera dock att om du begär att behandlingen av dina uppgifter ska begränsas kan det medföra att jag inte kan uppfylla mina eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid behandlingen begränsats.

9.8. Rätt till dataportabilitet
Slutligen har du rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format
(dataportabilitet).
Rätten till dataportabilitet, till skillnad från rätten till registerutdrag, omfattar således endast uppgifter som jag behandlar med stöd av ditt samtycke eller ett avtal, t.ex. uppdragsavtal och som du själv har tillhandahållit till mig, vilket normalt sett omfattar uppgift om namn, personnummer och kontaktuppgifter.10. Incidenthantering
För att uppfylla nya krav avseende incidenthantering i enlighet med GDPR, presenteras här min incidenthanteringsprocess. Att ha rutiner för att upptäcka, rapportera och utreda incidenter är viktigt också med tanke på att personuppgiftsincidenter behöver rapporteras till Integritetsskyddsmyndigheten inom 72 timmar.
 
10.1. Incident
Om en allvarlig incident inträffar kan det innebära att det blir en personuppgiftsincident. Ett exempel kan vara om data innehållandes personuppgifter via en säkerhetsincident hamnar i orätta händer, vilket skulle anses vara en personuppgiftsincident.
 
10.2. Incidentprocess
Jag har rutiner för att hantera nödvändig samordning, kommunikation och ansvar för att bedöma, reagera på och lära sig av incidenter för att minska risken att det sker igen. Personuppgiftsincidenter och åtgärder kommuniceras ut till berörda som drabbats. Efter att vidtagande åtgärder har utförts och berörda informerats genomförs en orsaksanalys i syfte att förhindra att problemet uppstår igen.

 

11. Övrigt
11.1. Alternativa kommunikationssätt såsom, sociala medier
- Väljer du att kontakta mig genom Messenger, facebook, instagram, Youtube eller liknande så ansvarar jag inte över de personuppgifterna som du väljer att lämna till mig genom de kommunikationsalternativen.

11.2. Säkerhetskopia
- Alla uppgifter som jag sparar om dig på mitt USB minne säkerhetskopierar jag och lägger in på ytterligare ett USB minne. Även det USB minnet är lösenordsskyddat och förvaras inlåst i ett skåp på mitt kontor. Uppdateras månadsvis eller om möjligt oftare.

11.3. Formulär för samtycke
På min hemsida finns ett formulär där du kan samtycka om hur jag hanterar dina personuppgifter, d.v.s min Personuppgiftspolicy. Till det formuläret samlar jag in din e-postadress, namn och telefonnummer. Uppgifterna sparas på min hemsida och jag får dom även i ett e-postmeddelande. När jag har lagt in dom i ett digitalt dokument som sparas på ett lösenordsskyddat USB-minne så raderar jag uppgifterna direkt från min hemsida och hos min e-post leverantör. Dina personuppgifter kommer att sparas på mitt USB-minne så länge det är nödvändigt för att jag ska kunna utföra de åtaganden jag har gentemot dig som kund eller till du eller jag anser/önskar att dom ska raderas.

11.4. Anteckning i min fysiska kalender
Dina uppgifter som jag skriver in i min bokningskalender är ditt förnamn och första bokstaven i ditt efternamn. I vissa fall skriver jag även din adress eller där vi ska träffas samt ditt telefonnummer. De två sist nämnda uppgifterna suddas ut direkt efter vår första träff.

11.5. Force majeure
Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt avtalet om underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan ("befriande omständighet") och omständigheten förhindrar, eller avsevärt försvårar fullgörandet i rätt tid därav och part inte kunnat råda över omständigheten. Såsom befriande omständighet ska anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, åsknedslag, brand, översvämning, störningar i transporter, telekommunikationer eller strömförsörjning, eller för fel eller försening av leverans av varor eller tjänster av leverantör på grund av ovan angiven omständighet.

11.6. Payson
Tidigare samarbetade jag med Payson som ett betalningsalternativ för mina viktminskningsprogram på min ena hemsida. Det gör jag inte längre. De uppgifterna som Payson då samlade in var - Namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Dina personuppgifter kommer att sparas hos Payson och på min ena hemsida så länge Bokföringslagen kräver att de ska sparas.

11.7. Allmänt om hur länge jag sparar uppgifter på en kund
- Normalt sätt enligt lag sparar jag dina personuppgifter upp till 1 år efter det att vi inte har haft någon kontakt. Skulle vi någon gång under det året ha kontakt och jag anser att det finns en möjlighet för att du ska komma tillbaka till mig som kund, så kan jag välja att spara dina uppgifter tills vidare i ytterligare 1 år. Jag har satt upp rutiner för detta.
- Personuppgifter som skickas till min e-postadress från dig raderas så fort som möjligt efter att jag har hanterat dom och kunnat utföra de åtaganden jag har gentemot dig som kund.

 

11.8. Tystnadsplikt
Naturligtvis har jag tystnadsplikt gentemot dig.

11.9. Ej begärda personuppgifter från dig
De personuppgifter om dig som du skickar in till mig, som jag inte har begärt att få in, kan jag inte ta något ansvar över. Naturligtvis kommer jag att i största möjliga mån hantera dom på ett säkert sätt och radera dom så fort jag har möjlighet.

11.10. Hemsida24
Min tidigare hemsideleverantör. De personuppgifter som ligger sparade där är endast från de personer som handlade i min webbshop för mina viktminskningsprogram samt träna – online. De uppgifter som är sparade är endast betalningsuppgifter. De måste sparas enligt bokföringslagen.


12. Your Success Växjö är personuppgiftsansvarig
Det är endast jag, Gustav Folkesson som har tillgång/hanterar dina personuppgifter om inget annat står skrivet i denna policyn.
Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta mig. Du har även rätt att vända dig till Datainspektionen vid klagomål.
13. Kontaktuppgifter
Your Success Växjö
Gustav Folkesson
Postadress: Ekesåsvägen 17
352 71 Växjö
E-postadress: gustav@yoursuccessvaxjo.se
Telefonnummer: +46708982360

bottom of page