top of page

Den stora utmaningen
Känd bana

Har ni det som krävs?

image00006.png

Ett militärinspirerat äventyr mitt i de småländska skogarna

I den senaste upplagan av Den Stora Utmaningen ställdes det höga krav på bärförmåga och uthållighet.

I den kommande upplagan kommer deltagarna att kunna hålla ett betydligt högre tempo eftersom väskan är avsevärt lättare.
I jämförelse med förra året har jag förkortat tiden med 2 timmar.

Läs hela upplägget nedan.

Den Stora Utmaningen kommer att utmana er både fysisk och mentalt

Den Stora Utmaningen är tänkt att ses som ett uppdrag. Ni är en jägargrupp på 3-5 personer som ska ta er från A till B och lösa alla utmaningar som uppstår längs med vägen så fort ni bara kan. Uppdraget har regler som måste följas och ni har bara en viss tid på er att ta er från A till B. En stor del av uppdraget är känt, medan andra delar är hemlighetsstämplade. Överraskningar kan förekomma.

Ni kommer att gå långt med packning, lösa olika problem, sätta era orienteringskunskaper på prov, lära er att samarbeta under utmanande förhållanden och mycket mer.

Den erfarenhet som du och dina lagkamrater får av dagen kommer ni att prata om under resten av era liv.

Om banan/utmaningen
Banan går runt sjön Innaren. Banan går mestadels grus och asfalt och är cirka 31 km + vad som händer vid varje checkpoint.

Starten går vid Badplatsen "Berget" i Rottne. Därefter följer man banan enligt kartan med hjälp av kompass. 

Utmaningen går ut på att klara av banan på bästa möjliga tid. Det laget som gör det snabbast, "vinner". 

Utmed med banan kommer ni att besöka totalt 8 stycken checkpoints + en station vid starten. Varje checkpoints anordnas av ett företag. Läs nedan om vilka företag som har hand om vilken checkpoint. 

Alla fysiska utmaningar utmed banan är kända. Det är endast problemlösning och samarbetsövningar som är hemligstämplade. Med det sagt, så kan överraskningar ändå förekomma.

Kartan måste följas till 100%, om inget annat anges. Det är tillåtet att avvika från kartan när ni tar orienteringskontrollerna, om ni nu väljer att ta dem vill säga. Det är helt upp till er.

Gissa platsen

Det finns en utmaning i utmaningen som jag kallar för "Gissa platsen". Utmed banan kommer det att finnas orienteringskontroller som avviker från banan och som är utmärkta på kartan. Vid varje kontroll finns en ledtråd om just en plats, någonstans i Världen. 

Vid checkpoint 8 ska ni, efter att ni genomfört samarbetsövningen, lämna in erat ert svar på Gissa platsen.
Det som funktionärerna vill ha svar på är rätt STAD, LAND och VÄRLDSDEL. ALLA tre måste vara rätt.

Vi rätt svar går ni vidare direkt.
 

Vid inlämning av fel svar har ni två alternativ:

1. Stanna kvar i 90 minuter vid checkpoint 8. Er tid börjar att räknas direkt från det att ni lämnat in erat svar.

2. Gå direkt och få 90 minuters tidspåslag på klockslaget vid målgång. Om sluttiden överstiger 14 timmar (tid vid målgång plus 90 minuters tilläggstid för felaktigt svar) har inte laget klarat av Den Stora Utmaningen.

Lämna besked omgående om det vilket av alternativen ni väljer. Er tid är värdefull.

När laget ska påbörja en uppgift vid en Checkpoint måste ALLA deltagare i laget närvara. Och så länge laget är på en checkpoint och utför dess tillhörande uppgift, så måste alla i laget vara närvarande.

Max 2 personer får ge sig iväg och leta upp en orienteringskontroll. Resterande lagmedlemmar måste följa banan enligt kartan.

Det är tillåtet att bära varandras ryggsäckar t.ex om man vill skicka iväg en "löpare" till en orienteringskontroll.

Det är valfritt att ta kontrollerna och dess tillhörande ledtråd till "Gissa platsen" (man kan med andra ord välja att ta en, några, alla, eller ingen).

Det kan förekomma överraskningar utmed banan.

Starten

 

Samarbetsövning - Hemligstämplat

 

Plats: Badplatsen "Berget"

Avstånd till nästa checkpoint: 2 kilometer.

Avverkad sträcka: 0 meter.

Kvarvarande sträcka: 31 kilometer.

Norrvidinge.png

Rulla däck för hand till nästa checkpoint

Inga hjälpmedel är tillåtna!

Däcken är i varierande storlekar. Först till kvarn att välja.

Ryggsäcken bärs på ryggen eller mot bröstet.

Använd gärna handskar.

Checkpoint 1

 
Samarbetsövning + Fysisk utmaning
 
Plats: Ekebacken
Avstånd till nästa checkpoint: 900 meter.
Avverkad sträcka: 2 kilometer.
Kvarvarande sträcka: 29 kilometer.

Del 1 - Samarbetsövning - Hemligstämplat

Del 2 - Fysisk utmaning
Springa i backe med tillhörande packning.
För laget = 10 vändor/person. Dela fritt inom laget. 
Backen ska besegras 10 gånger/person och ni får hjälpa varandra i laget med att klara av det totala antalet vändor. Det innebär att någon kanske hinner 5 vändor och någon annan 15 vändor.
Varje enskild deltagare bär sin egen packning. Man får inte lämna över sin packning till någon annan.
Exempel: Är ni 3 deltagare i laget så ska laget klara av totalt 30 vändor.


på denna checkpointen ges Möjlighet till att fylla på vattenflaskorna.

YSV(1).png

till fots till nästa checkpoint

Checkpoint 2

Samarbetsövning - Hemligstämplat

 

Plats: Vattenverket

Avstånd till nästa checkpoint: 4 kilometer.

Avverkad sträcka: 2,9 kilometer.

Kvarvarande sträcka: ​28,1 kilometer.

löpanäs-bygg-page-001.jpg

Smygmoment

Ta er till fots till nästa checkpoint, utan att bli tagna av vakterna.

Under detta momentet kommer ni att avvika från banan och ta er igenom en "zon" som är markerad på kartan som ni blir tilldelad vid start. På kartan är det en markerad ingång och en markerad utgång. Vilken väg ni väljer genom zonen är helt upp till er, men ni måste ta er igenom zonen, in genom ingången och ut genom utgången. Väl inne i zonen får ni inte gå ur zonen, förutom vid den markerade utgången. Ni har alltså en ingång och en utgång. Skulle ni gå ur zonen på någon annan plats än vid den markerade utgången, så är det lika med att ni har blivit tagna (läs nedan vad det innebär att räknas som tagen).

Observera att zonen samt in- och utgångarna inte är utmärkta i verkligheten, utan endast på kartan.

Under detta momentet är det godkänt att packa ner reflexvästen i ryggsäcken för att bli mindre synlig.

Området som ni ska ta er igenom utan att bli tagna vaktas av patrullerande vakter som bär gul reflexväst. Antalet vakter är okänt.

Förbjudna områden
I zonen finns det områden som är privat tomt eller "ängsmark". Skulle ni välja att sätta en fot i ett sådant område är det lika med att ni är tagna (lä
s nedan vad det innebär att räknas som tagen).
Att bli tagen

Om ni mot all förmodan skulle bli tagna, d.v.s någon vakt nuddar någon eller något (en person eller någons utrustning) i laget, så avslutas ert försök omedelbart. Ni går då direkt den närmaste/snabbaste vägen till checkpoint 3, enligt eget vägval. Ni får dock inte sätta er fot i något förbjudet område. Respektera det och använd sunt förnuft.
Blir ni tagna får ni inte ta någon orienteringskontroll med tillhörande ledtråd till Gissa platsen på vägen till checkpiont 3. Det leder till 30 minuters tidspåslag. 

Som straff om ni blivit tagna är en 15 kg dunk med sand i. Den ska bäras med hela vägen till checkpoint 5. Där återlämnas den till funktionär i samma skick som ni fick den i.

Dunken får inte läggas i en ryggsäck eller släpas på marken. Dunken ska bäras eller fästas på ryggsäcken. Bärremmar får användas.

Dunken får inte öppnas. Med andra ord får inte dunkens innehåll tas ut. Kontrollvägning kan förekomma. Fusk belönas med extra vikt i form av kettlebell. Vikten på kettlebellen är i dagsläget okänd.

Ni blir tilldelade er eventuella dunk vid checkpoint 3.

Varje enskild deltagare bär sin egen packning under hela momentet.

Använd sunt förnuft. Var aktsamma och gör kloka val. Att ta sig fram i ojämn terräng med packning innebär en ökad risk för att stuka fötter, fallolyckor eller liknande som kan förstöra mer än bara denna dagen. Detta gäller såklart inte bara smygmomentet, utan hela Utmaningen. 

 

Checkpoint 3

Samarbetsövning - Hemligstämplat
 
Plats: Brittatorp. Grusplanen.
Avstånd till nästa checkpoint: 3 kilometer.
Avverkad sträcka: 6,85 kilometer.
Kvarvarande sträcka: ​24,15 kilometer.

Brittatorp TK.png

till fots till nästa checkpoint

Checkpoint 4

Fysisk utmaning 
 
Plats: Målajord.
Avstånd till nästa checkpoint: 4,92 kilometer.
Avverkad sträcka: 9,85 kilometer.
Kvarvarande sträcka: ​21,15 kilometer.

Fysisk utmaning - Utan ryggsäck

2 varv av
1. 50 stycken burpees/person.
2. 50 stycken knäböj/person.
3. 50 stycken armhävningar på knäna med släpp/person.

Ni får inte gå vidare till nästa övning förrän ni har utfört samtliga repetitioner av den nuvarande övningen.

Exempel.
Övning 1, Burpees laget ska utföra 50 stycken repetitioner x antalet personer i laget. Är 4 i laget ska ni göra 200 stycken burpees tillsammans som lag. Det kan innebära att någon i laget kanske gör några fler än någon annan.
Det är med andra ord tillåtet att hjälpa varandra.
Laget delar fritt på antalet repetitioner. Laget ska göra alla repetitionerna, även om någon i laget av någon anledning inte kan utföra t.ex. armhävningar. Om så skulle vara fallet, blir det helt enkelt fler repetitioner av armhävningar för de övriga i laget.
När ni har gjort era 200 stycken burpees så ger ni er an nästa övning.

 

YSV(1).png

Övningsutförande:

Burpees
Utförande:
1 repetition =
Upphopp med klapp bakom NACKEN.
Kravet i upphoppet är att du ska lämna marken med båda fötterna. Hur högt från marken är upp till dig.
Lägg sedan ner hela framsidan av din kropp i marken.
Ta dig sedan upp till upprätt position igen.

Knäböj
Utförande:
1 repetition =
Börja i stående. Böj sedan på höft och knän så att rumpan hamnar i samma höjd från marken som knäna sett från sidan. Ta dig sedan upp till stående igen genom att räta på benen och ta fram höften. Höften måste fram så att den är i en rak stående linje med knäna sett från sidan.

armhävning på knäna med släpp

Utförande:

1 repetition =

Börja i armhävningsposition övre läget på knäna med RAKA armar och fötterna i marken. Böj sedan på armarna så mycket så att du lägger ner hela kroppen i marken. Lyft på händerna så att dom lämnar marken, hur mycket är upp till dig. Sätt sedan i händerna och tryck upp dig igen till RAKA armar.

på denna checkpointen ges Möjlighet till att fylla på vattenflaskorna.

gaszonen

till fots till checkpoint 5

med regnkläder samt snorkel och cyklop på 

Cyklopet ska täcka ögon och näsa.

Längden på snorkeln = När deltagaren har munstycket i munnen måste själva röret som sitter ihop med munstycket nå förbi deltagarens öra.

Regnjackan ska vara långärmad och täcka armarna samt ha en huva som ska dras över huvudet.

Regnbyxorna ska täcka benen.

gas.png

Checkpoint 5

 

Samarbetsövning - Hemligstämplat

 

Plats: Norra Åreda.

Avstånd till nästa checkpoint: 4,76 kilometer.

Avverkad sträcka: 14,77 kilometer.

Kvarvarande sträcka: ​16,23 kilometer.

Ironarms1.png

till fots till nästa checkpoint

Checkpoint 6


Samarbetsövning - Hemligstämplat
 
Plats: Kråkenäsryd.
Avstånd till nästa checkpoint: 4,36 kilometer.
Avverkad sträcka: 19,53 kilometer.
Kvarvarande sträcka: ​11,47 kilometer.

logo_2rad_cmyk.jpg

till fots till nästa checkpoint

Checkpoint 7


Problemlösning/samarbetsövning

Plats: Gårdsby kyrka.
Avstånd till nästa checkpoint: 2,11 kilometer.
Avverkad sträcka: 23,89 kilometer.
Kvarvarande sträcka: ​7,11 kilometer.


på denna checkpointen ges Möjlighet till att fylla på vattenflaskorna.

Botanikan logga transparant(1).png

till fots till nästa checkpoint

Checkpoint 8

 
Samarbetsövning - Hemligstämplat
 
Plats: Norrgårda.
Avstånd till målet: 5 kilometer.
Avverkad sträcka: 26 kilometer.

När samarbetsövningen är klar ska ni lämna in ert svar för "Gissa platsen".
Vid rätt svar går ni vidare direkt.
Vid inlämning av fel svar har ni 2 alternativ:
1. Stanna kvar i 90 minuter. Er tid börjar att räknas direkt från det att ni lämnat in erat svar.
2. Gå direkt och få 90 minuters tidspåslag på klockslaget vid målgång.
Om sluttiden (tid vid målgång plus ev. 90 minuters tilläggstid för felaktigt svar) överstiger 14 timmar har inte laget klarat av Den Stora Utmaningen.
Lämna besked omgående om det vilket av alternativen ni väljer. Er tid är värdefull.


Gissa platsen
Det finns en utmaning i utmaningen som jag kallar för "Gissa platsen". Utmed banan kommer det att finnas orienteringskontroller som avviker från banan och som är utmärkta på kartan. Vid varje kontroll finns en ledtråd om just en plats, någonstans i Världen.
Det ni måste ange för att få rätt och undvika tidspåslag är följande:
1. Stad.

2. Land.
3. Världsdel.

Industriservice logga verif fil.png

1 lagmedlem skadad

Bär 1 person i laget till fots från checkpoint 8 hela vägen in i mål!

 5 km till fots! Inga hjälpmedel är tillåtna!

En person i laget är skadad. Ni utser vem och den personen kan inte bytas ut mot någon annan (om den nu inte mot all förmodan skulle bryta). Den skadade personen ska bäras på ryggen av en person från checkpoint 8 hela vägen in i mål. Endast 1 person får bära åt gången. Ni får byta bärare när ni vill. Bäraren ska bära till fots utan hjälpmedel. Bärarens och den skadades ryggsäck får bäras av de övriga i laget. Vid byte av bärare får inte den skadade röra sig 1 mm närmare målet enligt bansträckningen. Det leder till diskvalificering.

Målet är beläget vid badplatsen "Berget" som ligger vid sjön Innaren, där starten gick.

Rubrik 1

Datum

Tid

Samling
Klockan 06:00 samlas alla vid starten för genomgång av dagen.

Det är bra om ni har värmt upp innan samlingen. Det kommer inte att finnas tid för det sen.

Kom i tid!! Läs nedan om konsekvensen för sen ankomst.

Start
Starten går klockan 07:00.
Målgång

Senast klockan 21:00. Är Ni inte i mål innan det, så har Ni inte klarat av Den Stora Utmaningen.

Ni har med andra ord 14 timmar på er att genomföra Den Stora Utmaningen. I de 14 timmarna räknas eventuellt tidstillägg på 90 minuter in för felaktigt svar i ”Gissa platsen”.

Alla i laget måste korsa mållinjen samtidigt.

Plats

Start

Badplatsen "Berget" i Rottne.

Målet

Badplatsen "Berget" i Rottne.

Parkering
Badplatsen "Berget" i Rottne.

Pris

4499 kr/lag (inklusive 6% moms) oavsett om ni är 3, 4 eller 5 deltagare i laget.

Faktura med betalningskrav inom 15 dagar.

Först när ni har betalat er faktura har Ni säkrat er anmälan.

Anmälan

Ni anmäler ert lag till mig genom telefon, sms eller e-post.

Sista anmälningsdagen är 2 veckor innan utsatt startdatum.

Ni anmäler ett lag på 3, 4 eller 5 personer.

För att Den Stora Utmaningen ska bli av krävs det att minst 3 lag är anmälda. 

Plats för 10 stycken lag.

Anmälan är bindande

Oavsett om ni eller någon av er blir sjuk eller skadad eller av någon annan anledning inte kan vara med, så kommer ni att debiteras fullt pris. Ni kan såklart hitta ersättare till personen som inte kan vara med. Ni måste meddela arrangören om era eventuella ändringar innan start.

Om utmaningen och dess tillhörande regler

1. Hemsidan med dess tillhörande regler och upplägg kan komma att uppdateras ända fram till 2 veckor innan start. Överraskningar kan förekomma under dagen.

2. Endast en klass. Det spelar ingen roll om ni är 3 kvinnor, 5 män eller mixat lag, laget som kommer korsar mållinjen först står som vinnare.

3. Varje deltagare tar sig fram till fots.

4. Varje deltagare ska ha en egen ryggsäck, som man har sin egen utrustning i. 

5. Ryggsäcken ska bäras på ryggen eller mot bröstet om inget annat anges. 

6. Ryggsäcken ska innehålla det som anges i packlistan. Vill ni ha med något annat är det upp till er, förutom det som är angivet som "förbjuden packning".

7.  Alla i laget måste ha fyllt 18 år. Om någon är under 18 år krävs målsmans godkännande.

8. Genomgång/samling 06:00 vid starten. Kom i tid! Om Ni inte kommer i tid, kommer Ni att få starta senare än de andra lagen. Trots det så måste Ni ändå vara i mål innan klockan 21:00. Detta gäller även om det bara är en person i laget som är sen.

För varje påbörjad minut Ni är sena kommer Ni att få starta 5 minuter efter de andra lagen.

9. Att ha hjälp utmed banan med "langning" av mat och dryck är förbjudet och leder till diskvalificering. 
Påfyllning av vatten som tillhandahålls av arrangör räknas inte som lagning, inte heller energidrycker från Löfbergs lila som delas ut av funktionärerna/arrangör. Det kommer att finnas möjlighet att fylla på vatten utmed banan vid checkpoint 1, 4 och 7. 

10. Ni tar med och bär er egen mat och dryck. Se till att era vattenflaskor är fyllda innan start. 

11. Ni bryter när Ni vill. Om någon i laget mot all förmodan tvingas eller önskar att bryta så kan de resterande personerna i laget välja om de vill fortsätta. Minsta antal deltagare i laget för att få fortsätta utmaningen är 3 stycken. Exempel: skulle ni starta utmaningen med 5 personer kan max 2 personer bryta.

12. Ni får inte slänga något skräp i naturen eller utmed banan. Det leder till diskvalificering. Ta med ert eventuella skräp.

13. Ni blir tilldelade en kompass samt en karta över bansträckningen av arrangörerna vid start. Det är samma karta som Ni finner på hemsidan, plus alla ut markerade orienteringskontroller (med ledtrådar till "Gissa platsen"), samt smygzonen. Banan är inte uppmärkt med snitslar eller dylikt, utan det gäller att följa kartan som ni blivit tilldelade. Det finns inga extra kartor. Skulle ni slarva bort den kan ni inte fortsätta utmaningen utan måste bryta.

14. Utmed banan får ni hjälpa varandra med att bära varandras väskor om det finns behov av det, om inget annat anges.

15. Vid varje checkpoint får ni ta av er ryggsäcken, om inget annat anges. 

16. Ni får inte under några omständigheter göra upp eld. Gäller såklart även stormkök och dylikt. Det leder till diskvalificering.

17. Banan går periodvis utmed trafikerade vägar. När Ni går utmed de vägarna måste Ni bära en reflexväst som Ni hänger på er eller er ryggsäck som gör att andra trafikanter kan se er på ett tydligt sätt. Om det uppstår andra situationer som kan äventyra er säkerhet utmed banan där en reflexväst vore bra att bära, så gör Ni som deltagare det. Var extra försiktiga när ni korsar väg nummer 23.

18. Ni får inte använda er av någon GPS eller annan liknande utrustning som kan hjälpa er att bestämma position. Det leder till diskvalificering. Det är endast karta och kompass som gäller och det får Ni från arrangörerna. 

19. Ni får inte ta hjälp av t.ex. en mobiltelefon, någon arrangör, publik eller annan person/sak för att bestämma position eller leta upp information för att lösa olika problem som ni stöter på under dagen. Det leder till diskvalificering.

20. Ni måste ge ut telefonnumret till minst en person i gruppen till arrangörerna.

21. All utrustning som Ni får låna under dagen ansvarar Ni för att den lämnas tillbaka i sådant skick som Ni fick den i.

22. Om en skada mot all förmodan skulle uppstå och Ni bedömer att den är akut, ringer Ni alltid först 112. Därefter, när tid finns, kontaktar Ni arrangörerna. Vid mindre allvarliga skador kontaktar Ni arrangörerna.

23. Deltagandet sker på egen risk. Varje deltagare ansvarar själv för sitt hälsotillstånd.

24. Varje deltagare ansvarar för att hen har en egen försäkring. Det ingår med andra ord INTE någon försäkring.

25. Varje deltagare ansvarar själv för att hen är i ett sådant tillstånd/skick att hen efter loppet kan ta sig hem, utan att utsätta sig själv eller någon annan för någon risk.

26. När Ni påbörjar en Checkpoint måste ALLA deltagare i laget närvara. Så länge ni är på en checkpoint och utför dess tillhörande uppgift måste alla i laget vara närvarande. Om inte alla är närvarande får ni inte påbörja eller fortsätta på checkpointen förrän alla är samlade.

27. Att komma fram först till en checkpoint kan i vissa fall vara en fördel, då instruktioner endast kan ges till ett lag i taget. 

28. Om banan/utmaningen.
Banan går runt sjön Innaren. Banan går på mestadels på grus och asfalt och är cirka 31 km + vad som händer vid varje checkpoint.

Starten går vid Badplatsen "Berget" i Rottne. Därefter följer man banan enligt kartan med hjälp av kompass. Utmaningen går ut på att klara av banan på bästa möjliga tid. Det laget som gör det snabbast, vinner. Utmed med banan kommer ni att besöka totalt 8 stycken checkpoints + en (1) station vid starten. Varje checkpoint anordnas av ett företag. Alla fysiska utmaningar utmed banan är kända. Det är endast problemlösning och samarbetsövningar som är hemligstämplade. Det ska sägas att överraskningar kan förekomma. Med det sagt, så kan överraskningar ändå förekomma.

Kartan måste följas till 100% (om inget annat anges), förutom av den/dem som tar orienteringskontrollerna samt i smygzonen.

29. Loppet kommer att dokumenteras i text, film och foto under loppets gång, samt innan och efter. Materialet kan användas efter loppet av Your Success Växjö på dess hemsida, sociala medier eller andra platser.

30. Ordervägran = Omedelbar diskvalificering. Det är viktigt att ni lyssnar och gör som domare (Gustav Folkesson) och funktionärerna säger. Om man "tjabbar" emot blir det konsekvenser såsom extra vikt, kvarsittning eller diskvalificering. Den Stora Utmaningen är tänkt att genomföras på ett speciellt sätt. Respektera det!

31. Det åligger i varje enskild deltagare att känna till banan, dess upplägg och tillhörande regler.
Att bli diskvalificerad p.g.a. att man inte kände till en viss regel eller att man helt plötsligt blir tilldelad en extravikt, eller att få sitta kvar på en plats i 10 minuter, vore väldigt tråkigt.
Det kommer inte att bli någon genomgång av reglerna innan start, utan endast ett kortare "förhör" av vissa regler, helt randomiserat. Om den tillfrågade deltagaren inte kan det rätta svaret på frågan blir laget tilldelat en 12 kg kettlebell som straff. Kettlebellen ska bäras med under hela utmaningen, från start till mål. Extravikten gäller för varje felbesvarad fråga för laget.

32. Man får inte fördela sin personliga vikt (utrustning) i varandras ryggsäckar, utan alla bär sin egen utrustning. Men man får, om inget annat anges, ge hela sin ryggsäck med tillhörande innehåll till en annan deltagare. 

33. Förbjudna områden. Utmed banan finns det områden som är privat tomt eller "ängsmark". Skulle ni sätta en fot i ett sådant område ger det ett tidpåslag på 30 minuter. Tidspåslaget läggs på efter att ni har gått i mål = Sluttid + tidspåslag.
Obs! Denna punkten gäller inte för smygzonen. Se den punkten vad som gäller för den.

​34. Gissa platsen. 

Det finns en utmaning i utmaningen som jag kallar för "Gissa platsen". Utmed banan kommer det att finnas orienteringskontroller som avviker från banan och som är utmärkta på kartan. Vid varje kontroll finns en ledtråd om just en plats någonstans i världen. 

Vid checkpoint 8 ska ni, efter att ni genomfört samarbetsövningen, lämna in ert svar på Gissa platsen.

Det som funktionärerna vill ha svar på är rätt STAD, LAND och VÄRLDSDEL. ALLA tre måste vara rätt.

Om alla tre är rätt så får ni gå vidare direkt. 

Vid inlämning av fel svar har ni två alternativ:

1. Stanna kvar i 90 minuter vid checkpoint 8. Er tid börjar att räknas direkt från det att ni lämnat in erat svar.

2. Gå direkt och få 90 minuters tidspåslag på klockslaget vid målgång. Om sluttiden (tid vid målgång plus 90 minuters tilläggstid för felaktigt svar) överstiger 14 timmar har inte laget klarat av Den Stora Utmaningen.

Lämna besked omgående om vilket av alternativen ni väljer. Er tid är värdefull.
När laget ska påbörja en uppgift vid en Checkpoint måste ALLA deltagare i laget närvara. Och så länge laget är på en checkpoint och utför dess tillhörande uppgift, så måste alla i laget vara närvarande.

Max 2 personer får ge sig iväg och leta upp en orienteringskontroll. Resterande lagmedlemmar måste följa banan enligt kartan.

Det är tillåtet att bära varandras ryggsäckar om man t.ex. vill skicka iväg en "löpare" till en orienteringskontroll.

Det är valfritt att ta kontrollerna och dess tillhörande ledtråd till "Gissa platsen". Man kan med andra ord välja att ta en, några, alla eller ingen kontroll.

35. Däckrullningen (från start till checkpoint 1)

Transporten av däcken från starten till checkpoint 1 sker utan några hjälpmedel. Ni ska rulla däcken för hand hela den angivna sträckan. Ni får vara flera personer från laget som hjälps åt att rulla ett däck. När ni kommer fram till checkpoint 1 lägger ni däcken där ni blir instruerade att lägga dem. Däcken kan vara i varierande storlekar. Först till kvarn att välja. Använd gärna handskar.

Ni ansvarar för att däckrullningen sker på ett sådant säkert sätt att det inte sker någon skada på person och egendom. Se till att alltid ha fysisk kontakt med däcken.

Tips:
x När ni rullar däcken uppför. Ha alltid en person bakom däcket. Den personen kan bromsa däcket så att det inte rullar bakåt och ifrån er.
x När ni rullar nedför. Ha alltid en person framför däcket. Den personen kan bromsa däcket så att det inte rullar ifrån er.

36. Springa i backe med tillhörande packning (checkpoint 1)

För laget = 10 vändor/person. Dela fritt inom laget.  Backen ska besegras 10 gånger/person och ni får hjälpa varandra i laget med att klara av det totala antalet vändor. Det innebär att någon kanske hinner 5 vändor och någon annan 15 vändor. Varje enskild deltagare bär sin egen packning. Man får inte lämna över sin packning till någon annan.

37. Smygmomentet (från checkpoint 2 till checkpoint 3)

Ta er till fots från checkpoint 2 till checkpoint 3, utan att bli tagna av vakterna.

Under detta momentet kan ni komma att avvika från banan och ta er igenom en "zon" som är markerad på kartan som ni blir tilldelad vid start. På kartan är det en markerad ingång och en markerad utgång. Vilken väg ni väljer genom zonen är helt upp till er, men ni måste ta er igenom zonen, in genom ingången och ut genom utgången. Väl inne i zonen får ni inte gå ur zonen, förutom vid den markerade utgången. Ni har alltså en ingång och en utgång. Skulle ni gå ur zonen på någon annan plats än vid den markerade utgången, så är det lika med att ni har blivit tagna (läs nedan vad det innebär att räknas som tagen).

Observera att zonen samt in- och utgångarna inte är utmärkta i verkligheten, utan endast på kartan.

Under detta momentet är det godkänt att packa ner reflexvästen i ryggsäcken för att bli mindre synlig.

Området som ni ska ta er igenom utan att bli tagna vaktas av patrullerande vakter som bär gul reflexväst. Antalet vakter är okänt.

Förbjudna områden
I zonen finns det områden som är privat tomt eller "ängsmark". Skulle ni välja att sätta en fot i ett sådant område är det lika med att ni har blivit tagna (läs nedan vad det innebär att räknas som
tagen).
Att bli tagen

Om ni mot all förmodan skulle bli tagna, d.v.s någon vakt nuddar någon eller något (en person eller någons utrustning) i laget, så avslutas ert försök omedelbart. Ni går då direkt den närmaste/snabbaste vägen till checkpoint 3, enligt eget vägval. Ni får dock inte sätta er fot i något förbjudet område. Respektera det och använd sunt förnuft.
Blir ni tagna får ni inte ta någon orienteringskontroll med tillhörande ledtråd till Gissa platsen på vägen till checkpiont 3. Det leder till 30 minuters tidspåslag.

Som straff om ni blivit tagna är en 15 kg dunk med sand i. Den ska bäras med hela vägen till checkpoint 5. Där återlämnas den till funktionär i samma skick som ni fick den i.

Dunken får inte läggas i en ryggsäck eller släpas på marken. Dunken ska bäras eller fästas på ryggsäcken. Bärremmar får användas.

Dunken får inte öppnas. Med andra ord får inte dunkens innehåll tas ut. Kontrollvägning kan förekomma. Fusk belönas med extra vikt i form av kettlebell. Vikten på kettlebellen är i dagsläget okänd.

Ni blir tilldelade er eventuella dunk vid checkpoint 3.

Varje enskild deltagare bär sin egen packning under hela momentet.

Använd sunt förnuft. Var aktsamma och gör kloka val. Att ta sig fram i ojämn terräng med packning innebär en ökad risk för att stuka fötter, fallolyckor eller liknande som kan förstöra mer än bara denna dagen. Detta gäller såklart inte bara smygmomentet, utan hela Utmaningen. 

38. Gaszonen.
Till fots
från checkpoint 4 till checkpoint 5, utan att ta av er regnkläder, cyklop och snorkel.
Innan ni går in i gaszonen ska ni ta på regnkläder, cyklop och snorkel enligt nedan. Väl inne i gaszonen får ni inte ta av regnkläderna, cyklopet och snorkeln förens ni gått ut genom utgången. 
Cyklopet ska täcka ögon och näsa. Längden på snorkeln: När deltagaren har munstycket i munnen måste själva röret som sitter ihop med munstycket nå förbi deltagarens öra. Regnjackan ska vara långärmad och täcka armarna samt ha en huva som ska dras över huvudet. Regnbyxorna ska täcka benen.

När ni kommit fram till och gått igenom utgången som är markerad på kartan får ni ta av cyklop, snorkel och regnkläderna. Korsa sedan vägen med stor försiktighet och gå vidare till checkpoint 5.

Under detta momentet kan ni komma att avvika från banan och ta er igenom en "zon" som är markerad på kartan som ni blir tilldelad vid start. På kartan är det en markerad ingång och en markerad utgång. Vilken väg ni väljer genom zonen är helt upp till er, men ni måste ta er igenom zonen, in genom ingången och ut genom utgången. Väl inne i zonen får ni inte gå ur zonen, förutom vid den markerade utgången. Ni har alltså en ingång och en utgång. 

Observera att zonen samt in- och utgångarna inte är utmärkta i verkligheten, utan endast på kartan.

39. Skadad lagmedlem (från checkpoint 8 till mål)

Bär 1 person i laget till fots från checkpoint 8 hela vägen in i mål! 5 km till fots! Inga hjälpmedel är tillåtna!

En person i laget är skadad. Ni utser vem och den personen kan inte bytas ut mot någon annan (om den nu inte mot all förmodan skulle bryta). Den skadade personen ska bäras på ryggen av en person från checkpoint 8 hela vägen in i mål. Endast 1 person får bära åt gången. Ni får byta bärare när ni vill. Bäraren ska bära till fots utan hjälpmedel. Bärarens och den skadades ryggsäck får bäras av de övriga i laget. Vid byte av bärare får inte den skadade röra sig 1 mm närmare målet enligt bansträckningen. Det leder till diskvalificering.

Materialet ska packas i en ryggsäck och ska innehålla följande:

(Observera att packlistan gäller för varje enskild deltagare i laget).

Skulle du inte ha med allt material enligt nedanstående packlista blir du tilldelad en 12 kg kettlebell som du ska bära med dig i din ryggsäck hela vägen in till målet.

- Papper på ovanstående regler samt packlistan. Skriv ut ovanstående regler samt packlistan, så att du har det om några frågetecken skulle uppstå under dagen.

- Regnkläder (jacka och byxa). Jackan ska ha en huva som går att dra över huvudet.

- Cyklop (ska täcka ögon och näsa) + snorkel. Längden på snorkeln = När deltagaren har munstycket i munnen, så måste själva röret som sitter ihop med munstycket nå förbi deltagarens öra. En "äkta "gas/skyddsmask" är också tillåtet och ersätter då cyklop och snorkel.

- Kläder efter väder.

- Extra kläder. Strumpor, underkläder, t-shirt osv.

- Bra skor, som är väl ingångna. Även ett par extra skor.

- Skoskavsplåster och tejp.

- Första förhand, plåster osv.

- Armbandsur.

- Svart handhandduk.

- Liggunderlag, yogamatta eller liknande.

- Fungerande pannlampa.

- Handskar och mössa.

- Mobiltelefon. Påslagen. Gruppchefen måste även har ljudet på. Mobiltelefonen ska förvaras så att den tål vatten och fysiska slag. Får endast användas vid nödläge eller när Ni eller arrangören måste komma i kontakt. Alla deltagare ska att ha var sin mobiltelefon som varje deltagare förseglar innan loppet startar. Mobiltelefonerna packas med för att användas i nödsituationer och / eller om deltagarna behöver kontakta arrangörerna för transport (om man önskar att bryta) eller av andra nödvändiga skäl. Annan användning av mobiltelefonen än nämnd ovan, leder till direkt diskvalificering.

- Papper, penna och suddgummi.

- Värmefilt. En vanlig filt eller mer avancerad, helt upp till dig. Tanken med filten är att den ska finnas till hands, om det mot all förmodan skulle uppstå en situation där en "värmefilt" skulle vara bra att ha.

- Reflexväst.

- Mat och dryck.

- Plastpåse att slänga ditt skräp i.

- Toarulle.

- Paraply.

- En bra vandrarryggsäck rekommenderas. Det är stor fördel om ryggsäcken sitter bra på höften och rymmer runt 65 liter. 

+ Annat som du önskar att ta med som du tros kan ha nytta av under dagen, men som inte bryter mot reglerna.

Förbjuden packning
- GPS - eller annan liknande utrustning för att bestämma position.

- En kopia (eller liknande) av kartan.

- Innan start kan ni bli tilldelade en text som ni rekommenderas att memorera. Denna text är förbjuden att ta med en kopia på.

övriga Samarbetspartners

Coop.png
Barks korvkiosk.png
bottom of page