notov19-163.jpg

inrapporterade

testresultat

Inrapporterade resultat från de olika testerna. 

Det är helt frivilligt att rapportera in sina testresultat till mig, likaså om man vill att dom ska offentliggöras.

I nedanstående dokument kan du läsa om resultaten från de personer som valt att rapporterat in sina resultat.

Dokumentet uppdateras kontinuerligt.