top of page
image00006.png

pannben

norm. biter ihop även när det är tufft och fokuserar på att genomföra uppgiften.

uthållighet

norm. Bevarar sin självkontroll och löser sina uppgifter under perioder av hög psykisk och fysisk press.

Samarbetsförmåga

norm. Löser problem och uppnår resultat tillsammans med andra.

Självständighet

norm. Arbetar målrelaterat och aktivt med de tilldelade uppgifterna.

Ledarskapsförmåga

norm. Leder andra mot uppsatta mål och motiverar till extra arbetsinsatser.

ansvar

norm. Vilja och förmåga att ta ansvar för det som uppgiften kräver.

problemlösning

norm. försöker att hitta en lösning och lägger fokus på att göra så.

Styrka

norm. klarar av det fysiska som uppgiften kräver.

Datum

ort

Signatur

namnförtydligande

Omdöme

Personliga egenskaper

Normuppfyllelse

under

norm

över

20200912_112331.jpg

 

Uthållighet!

okänd bana - 24 timmar!

image00006.png
Your Success Växjö vektoriserad.png

 

your success växjö firar 11 år!

Tack alla personer som jag fått lära känna under de här åren!

Ni är min inspirationskälla!

20200912_112331.jpg

 

Uthållighet!

okänd bana - 24 timmar!

image00006.png
bottom of page