top of page

Balansträning

För dig som vill få en bättre balans och utmana dig med nya övningar/steg, efterhand som din balans blir bättre.

bottom of page